ITC-高清视频会议 学校/教育机构系统解决方案

应用功能 1.远程教学: 各个班级、学校通过远程视频会议系统,实现远程互动教学,真正实现班班通校校通. 2.远程视频会议: 教育部门与下属的各个学校,各个学校之间可借助远程视频会议...

    应用功能
 
    1.远程教学:
 
    各个班级、学校通过远程视频会议系统,实现远程互动教学,真正实现"班班通""校校通".
 
    2.远程视频会议:
 
    教育部门与下属的各个学校,各个学校之间可借助远程视频会议实现信息互联互通,减少开会的时间和出差经费,提高工作效率.
 
    3.移动上课:
 
    个人电脑安装视频软件,通过网络远程在线学习、教学互动、资料共享、视频共享等.
 
    4.教学录制存储:
 
    对于一些重要性的视频教学、视频会议,可以选择性的存储,方便后续查询.